Menu

Viktor Fajnberg.
Disidentem k zbláznění

Ve výjimečných situacích jsou někteří lidé schopni projevit výjimečnou statečnost.

Cílevědomost, energie (vedená spíše hněvem než lítostí) a neutuchající snaha vzepřít se, ať už zevnitř nebo vně zdí jakékoliv instituce, nepřátelské, ale třeba i přátelské, mi napovídaly, že věznitelé pana Fajnberga byli pravděpodobně štěstím bez sebe, když se ho zbavili. Takového člověka není možné zlomit a umlčet.

Tom Stoppard,
úvod ke hře věnované Viktoru Fajnbergovi
a Vladimiru Bukovskému
Every Good Boy Deserves Favor

 

 

Kde se film promítá najdete na FB filmu